Home       >   Klachtenprocedure

Klachten procedure JMJ Hypotheken & Verzekeringen

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht het toch zo zijn dat u ontevreden bent over de diensten die wij hebben geleverd, dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt uw klacht sturen naar ons algemene e-mailadres t.a.v. de directie. Onze klachtenprocedure is als volgt:

1. Na ontvangst van de klacht versturen wij binnen 2 werkdagen een officiele ontvangstbevestiging per e-mail. De klacht wordt bij ons in het interne klachtenregister geregistreerd. U kunt uiterlijk binnen 3 weken een inhoudelijke reactie van ons verwachten.

2. Wordt de aan u bevestigde termijn niet gehaald, dan wordt aangeschreven met de nieuwe termijn waarin een reactie verwacht mag worden.

3. Klachten worden altijd door de eigenaar behandeld.

4. Meestal zoeken wij eerst telefonisch contact met u. Samen met u onderzoeken we hoe we de ontevredenheid en eventuele schade kunnen wegnemen. Vervolgens reageren we per e-mail met daarin een inhoudelijke reactie.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een goede oplossing komen, dan kunt u zich binnen drie maanden wenden tot het Kifid (www kifid.nl). Ons aansluitnummer bij Kifid is 300018018.